Mga dapat tandaan sa pagsali bilang Sarisuki Community Leader.

Paano maging Sarisuki Community Leader?
Sumali sa SARISUKI TRAINING tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at Sabado ng alas 8 ng gabi para malaman ang kumpletong detalye. Join Zoom Meeting htt...
Thu, 28 Oct, 2021 at 4:57 PM
Meron ba akong dapat bayaran sa pagsali sa Sarisuki?
Wala po.
Thu, 28 Oct, 2021 at 3:58 PM
Anu-ano ang mga requirements para maging Sarisuki Community Leader?
Bilang isang Ka-Sari Community Leader kailangan mo ang mga sumusunod: 1. Smartphone Para sa pag-manage ng ating store, mga products, at ng mga orders n...
Thu, 28 Oct, 2021 at 4:38 PM
Anu-ano ang Serviceable Area ni Sarisuki?
Ang mga serviceable area ni Sarisuki ay Metro Manila, Bulacan, Cavite, some parts of Laguna and some parts of Rizal.
Thu, 28 Oct, 2021 at 4:50 PM