Ang mga serviceable area ni Sarisuki ay Metro Manila, Bulacan, Cavite, some parts of Laguna and some parts of Rizal.