Credit Limit

COD Credit Terms
Depende sa inyong Tier, ang sumusunod na mga credit terms ay mag a-apply sa inyo: Tier 4 - Less than P20,000 in sales sa nakaraang 30 days Credit Limi...
Fri, 5 Nov, 2021 at 8:00 PM