Depende sa inyong Tier, ang sumusunod na mga credit terms ay mag a-apply sa inyo:


Tier 4 - Less than P20,000 in sales sa nakaraang 30 days

 • Credit Limit Amount: P3,000 (P5,000 kung KYCed kayo)
 • Unpaid Invoice Limit: 1
 • Credit Limit Days: 5

Tier 3 - Less than P80,000 in sales sa nakaraang 30 days

 • Credit Limit Amount: P5,000 (P10,000 kung KYCed kayo)
 • Unpaid Invoice Limit: 1
 • Credit Limit Days: 5

Tier 2 - Less than P200,000 in sales sa nakaraang 30 days

 • Credit Limit Amount: P16,000 (P20,000 kung KYCed kayo)
 • Unpaid Invoice Limit: 2
 • Credit Limit Days: 7

Tier 1 - More than P200,000 in sales sa nakaraang 30 days

 • Credit Limit Amount: P48,000 (P55,000 kung KYCed kayo)
 • Unpaid Invoice Limit: 2
 • Credit Limit Days: 10


I-fill up ang form na ito upang mag pa KYC: bit.ly/sari-kyc
FAQs

 1.  Paano kung mas mataas ang benta ko sa isang cut-off kumpara sa aking credit limit?
  1. Kung halimbawa kayo ay Tier 4 na CL, at ang benta niyo sa isang cut-off ay P4,000 (ngunit ang inyong credit limit ay P3,000 lamang) kailangan ninyong i-advance payment ang sumobra sa inyong credit limit. Sa halimbawang ito, kailangan ninyo i-advance ang P1,000. 
 2. Paano kung may outstanding concerns ako sa mga nakaraan kong invoice?
  1. I-flag ito agad agad para ma imbestigahan at kung kinakailangan ay mabigyan kayo ng extension
 3. Paano kung ma hit ko ang ‘Unpaid Invoice Limit’ bago ang ‘Credit Limit Amount’? 
  1. Mag a-apply ang scenario sa pinaka unang limit na ma hit, whether it’s the ‘Unpaid Invoice Limit’, ‘Credit Limit Amount’, or ‘Credit Limit Days’