FAQ

Is there a loyalty program?
Wala pa sa ngayon, pero magkakaroon po!
Tue, 18 May, 2021 at 12:19 PM
Is there discount for Seniors / PWDs?
Wala pa sa ngayon, pero magkakaroon po! Dahil marami pong conditions sa pag compute ng seniors discount pagdating sa groceries, challenging po ang pag i...
Tue, 18 May, 2021 at 12:19 PM
Where can I get marketing materials?
You can download our shared marketing materials here: https://drive.google.com/drive/folders/1zQgQnBMcQ54S55CiWz554if78Fr04MV-?usp=sharing
Mon, 31 May, 2021 at 12:08 PM