Step 1: Mag log-in sa app at pumunta sa 'My Store' tab

 


Step 2: Pindutin ang 'Share Store' at mamili kung saan ninyo gusto i-share ang inyong store